Firma Arefa Ardis zajmuje się zwalczaniem szkodników sanitarnych i magazynowych. Od początku zajmujemy się wyłącznie stosowaniem metody "ratproof" a więc zupełnej likwidacji gryzoni bez stosowania trucizn, udzielając rocznej gwarancji na czystość od szczurów.

Obecnie wdrażane są kompletne programy profilaktyczne przed szkodnikami sanitarnymi (ptaki, gryzonie, owady) zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w przemyśle:

  • farmaceutycznym,
  • drobiarskim,
  • mięsnym,
  • mleczarskim,
  • piwowarskim,
  • fermach rolno-hodowlanych
    ( łącznie ponad 150 dużych firm).

Wprowadzamy nowoczesne metody odstraszania szkodników, szczególnie tam gdzie inne sposoby eliminacji zagrożeń są zawodne lub ich stosowanie ze względu na ochronę środowiska i poszanowanie struktur ekologicznych powinno być ograniczone do niezbędnego minimum lub zaniechane. Celem stosowania tych urządzeń jest stworzenie niedostępnej strefy dla zwierząt, które mogłyby stanowić zagrożenie sanitarne dla chronionych obiektów lub obszarów. Przemieszczone z chronionych budynków gryzonie są eliminowane w rozmieszczonych strefach stacji trutek. Jest to działanie komplementarne zwiększające wielokrotnie efektywność programów ochrony obiektów przed gryzoniami. Bytujące w bliskości obiektów ptaki bezpośrednio po zainstalowaniu systemu opuszczają chroniony teren, a jednostki migrujące nie mogą się zbliżyć do chronionych stref, eliminując ryzyko przeniesienia licznych chorób, których mogą być nosicielami. Przedstawiony system jest najnowszą technologicznie generacją dla zastosowań profesjonalnych, uznaną przez Światową Organizacje Zdrowia ONZ.

Arefa Ardis podejmuje się kompleksowej lub częściowej ochrony różnorodnych obiektów przed szkodnikami przy zastosowania wymienionych metod, włącznie z demonstracja, serwisem i prowadzeniem szkoleń w zakresie stosowanych urządzeń. Wszystkie stosowane urządzenia oraz metody ich stosowania mają stosowne certyfikaty do stosowania w Polsce.